Péče o zeleň

V případě potřeby Vám rádi nabídneme kvalitní a odbornou péči o Vaši zahradu. Údržbu provádíme pravidelnou a komplexní, ale i jednorázovou či sezónní. Garantujeme vysokou odbornost našich prací. Konkrétní péči volíme na základě Vašich podnětů nebo rádi doporučíme optimální úkony vhodné právě pro Vaši zahradu. Veškeré údržby provádíme sami.

Pečujeme o trávníky, stromy, keřové skupiny, trvalkové a jiné záhony. Rozpoznáme příčiny nepříznivého zdravotního stavu, choroby i škůdce a umíme je řešit. Staráme se o jezírka, koupací biotopy, terasy, dřevěné konstrukce, závlahové systémy… tedy o vše, co s údržbou Vaší zahrady souvisí.

Možnosti údržby zahrady:

Trávník (běžná či pokročilá péče) – seč, ořez okrajů, hnojení, vertikutace, válcování, přezkoumání zdravotního stavu, potřeby živin a zaplevelení, postřik proti plevelům a chorobám, preventivní ošetření proti plísni sněžné

Stromy – bezpečnostní, zdravotní, tvarovací či výchovný řez (vč. ovocných druhů), odborná kontrola zdravotního stavu, profesionální kácení stromů stromolezeckou technikou

Keřové skupiny – prořez a úprava rostlin, zmlazení porostů, střih živých plotů, hnojení, pletí, kvalifikovaný dohled nad celkovým stavem rostlin, nastýlka náchylných druhů proti vymrznutí

Trvalkové záhony – střih rostlin, odstranění odkvetlých částí, probírka a omezení expanzivních druhů, hnojení, pletí, aplikace herbicidu, průběžná kontrola zdravotního stavu a případného výskytu škůdců, nastýlka proti vymrznutí

Ochrana rostlin (fytopatologie) – odborná determinace zdravotního stavu rostlin, chorob a škůdců (vč. mikroskopických šetření), kvalifikované  provedení případného zásahu. Jsme držitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s chemickými přípravky

Péče o jezírka a koupací biotopy – jarní startovací údržba, podzimní údržba a zazimování, zhodnocení činnosti jezírka, návrh a profesionální řešení případných problémů, doplnění rostlin, čištění, kontrola čistoty vody, odborná konzultace

Ostatní péče – zajištění a dosadba rostlin, osázení balkónových truhlíků (s možností návrhu rostlin), ošetření pergol, altánů, teras a dalších dřevěných konstrukcí vhodnými nátěry, údržba automatického závlahového systému, odvoz a ekologická likvidace bioodpadu.

                

          

 

Přejít do fotogalerie péče o zeleň